vaycartana: (Default)
[personal profile] vaycartana
Очередной росияйский клоун пишет сказки про рф, естественно это у себя в журнале это животное меня забанило. Видать вопросы неудобные задавал.
http://twower.livejournal.com/2019774.html
Клоун приводит ссылку на эту статью
http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/2015year/ilov/index3.html
И выдержку из нее
28-го серпня ввечері, близько 23-ї години на мене вийшов перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал Богдановський, і сказав, що умови змінюються, вихід можливий тільки за умови, що техніка і озброєння залишаються.
Це було для нас неприйнятним, і було сплановано йти на прорив, який мав розпочатися о 3-й годині ночі 29-го серпня. Він не розпочався. Тому що на більш низькому рівні було прийнято рішення виходити під гарантії російської сторони. І вже зранку йшли перемовини з російськими парламентерами, які затягували час. Мабуть, для того, щоб дати можливість своїм підрозділам зайняти відповідні опорні пункти, щоб створити вогневий мішок для зустрічі наших підрозділів.

И подчеркивает мол бойцы ВСУ должны были оставить технику, но похожу он сам немного туповат и до конца текст то ли не прочитал, то ли не понял. Цитирую - Тому що на більш низькому рівні було прийнято рішення виходити під гарантії російської сторони. Т.е. на более низком уровне гарантии давали, а потом как всегда русские показали, что договор с ними не стоит и бумаги, на которой он написан. И разумеется как у роисян заведено он не заметил, ни русских десантников о которых говорилось в этой статьи ни других упоминаний о войсках росияйцев. Называется я у мамы дурачек.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vaycartana: (Default)
vaycartana

March 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios